Вторник, 13.11.2018, 05:35

Приветствую Вас Гость

  Слушать АВТО-ВАЛЬС
  Категории раздела
  Договор "АВТОТАК"
  В этом разделе Вы можете ознакомиться с договором и правилами функционирования системы "АВТОТАК", с комментариями и пояснениями эксперта.

  Про АВТОТАК

  Про "АВТОТАК"
  РЕЛИЗ ТМ "АВТОТАК" 

  Про "АВТОТАК"
  КАК КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ В УКРАИНЕ? 

  Про "АВТОТАК"
  АВТОТАК - "ПИРАМИДА" ИЛИ КРЕДИТ? 

  ПОЛЕЗНОСТИ
  КАКИМ БУДЕТ КРЕДИТОВАНИЕ -2010 

  Про "АВТОТАК"
  КОМУ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ МАШИНУ В «АВТОТАК»? 

  Про "АВТОТАК"
  ИСТОРИЯ "АВТОТАК". ВСЕ ТАК ПРОСТО... 

  Про "АВТОТАК"
  АВТОТАК - ВИДЕО. Репортаж на ICTV 

  Про "АВТОТАК"
  РЕПОРТАЖ НА "ПЕРВОМ АВТОМОБИЛЬНОМ КАНАЛЕ" 

  Про АВТОМОБИЛИ
  НОВЫЙ Chevrolet Aveo! ПЕРВЫЕ СНИМКИ МОДЕЛИ 2012 ГОДА. 

  Про "АВТОТАК"
  Как ведут себя клиенты АВТОТАК и откуда берутся негативные отзывы? 
  Поиск
  ПОЛЮБУЙТЕСЬ!
  Форма входа
  Логин:
  Пароль:
  Друзья сайта
  Статистика
  Главная » Статьи » Договор "АВТОТАК"

  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ. Правила функционирования "АВТОТАК"
  Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1    Зобов'язання АВТО ПРОСТО щодо передачі Автомобіля Учас¬нику забезпечуються угодами, укладеними між АВТО ПРОСТО та Постачальником Автомобіля.

  1.2    Учасник уповноважує АВТО ПРОСТО на організацію та адміністрування системи. Система функціонує таким чином, що кількість Учасників групи, яким надається Право на отримання Автомобіля, відповідає кількості Автомобілів, яку можливо придбати за рахунок Чистого Фонду групи. Учаснику, який сплатив повну вартість Автомобіля та виконав усі зобов'язання щодо сплати Внесків в оплату послуг та Страхових платежів, буде надано Право на отримання Автомобіля на найближчому Асигнаційному акті, який буде проводитись у місяці, наступному за місяцем, в якому Учасник повністю виконав усі зобов'язання за Угодою. Такий Учасник користується пріоритетом в отриманні Автомобіля перед іншими Учасниками в групі.

  1.3    Початком функціонування групи вважається перший день місяця, в якому підлягає сплаті перший Повний внесок у групі, до якої належить Учасник.

  1.4    АВТО ПРОСТО зобов'язується об'єднати дану Угоду в групу з іншими Угодами системи. У випадку, якщо протягом 90 (дев'яноста) календарних днів, починаючи з дати підписання Угоди, її не буде включено до групи, АВТО ПРОСТО повертає Вступний внесок протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дня отримання відповідної заяви та банківських реквізитів від Учасника.

  1.5    Учасник здійснює всі платежі за Угодою виключно у безготівковому порядку на банківський рахунок АВТО ПРОСТО. Представники АВТО ПРОСТО в салонах продажу не вповноважені приймати будь-які платежі.

  Стаття 2. РОЗРАХУНОК ТА СПЛАТА ПОВНИХ ВНЕСКІВ, ЦІЛИХ ЧИСТИХ АБО ПОЛОВИННИХ ЧИСТИХ ВНЕСКІВ, ПРИЗНАЧЕННЯ ВНЕСКІВ

  2.1    Поточна ціна Автомобіля є критерієм для розрахунку розміру складових Повних внесків та інших платежів, передбачених
  Угодою, протягом всього строку існування групи, та повідомляється АВТО ПРОСТО Виробником та/або Імпортером та/або Дистриб'ютором.

  2.2    Поточна ціна Автомобіля, зазначена в Додатку №1 до Угоди, -це остання Поточна ціна Автомобіля, повідомлена АВТО ПРОСТО Виробником та/або Імпортером та/або Дистриб'ютором, надень укладення Угоди.

  2.3    Учасник зобов'язаний повністю сплатити Повні внески згід¬но з Графіком внесків. Учасник зобов'язаний сплачувати Повний внесок протягом перших 15 (п'ятнадцяти) календарних днів міся¬ця. АВТО ПРОСТО щомісяця надсилає рахунки на сплату за адресою, вказаною Учасником в Угоді. Неотримання рахунка на сплату за вказаною адресою не звільняє Учасника від обов'язку вчасно сплачувати внески на банківський рахунок АВТО ПРОСТО.

  2.4    АВТО ПРОСТО надає послуги з адміністрування системи до моменту завершення Графіка внесків групи, до якої включено Угоду. Учасник має право сплатити Ціну послуг внесками відповідно до кількості внесків за Графіком або відразу та достроково. У такому випадку Учасник повинен попросити надати АВТО ПРОСТО повний розрахунок та бланк квитанції для сплати.

  2.5    3 першого Повного внеску та до наступного місяця після одержання Права на отримання Автомобіля, Учасник щомісяця сплачу, за власним вибором: 1. Цілий Чистий внесок, щомісячний Внесок в оплату послуг та щомісячний Внесок в оплату Страхового платежу; або 2. Половинний Чистий внесок, щомісячний Внесок в оплату послуг та щомісячний Внесок в оплату Страхового платежу.

  2.5.1 Після одержання Права на отримання Автомобіля, Учасник, який здійснював оплату Половинних Чистих внесків, зобов'язаний зробити вибір з наступного:

  а) Сплатити Половинні Чисті внески, що не були сплачені, разом із і в той самий строк, що й внески, які залишаються до завершення Графіка внесків. У такому випадку Учасник щомісяця сплачує відповідний Повний внесок та відсоток Чистих внесків, не сплачений
  під час оплати Половинних Чистих внесків, розділений на кількість внесків, які залишаються до завершення Графіка внесків.

  б) До отримання Автомобіля одноразово сплатити всі несплачені Половинні Чисті внески. Після здійснення такого платежу Учасник надалі сплачує Повні внески згідно зі звичайною системою розрахунку, встановленою Угодою.

  2.6    Чисті внески, сплачені Учасником у встановлені строки та від¬повідно до Поточної ціни Автомобіля, дійсної на момент сплати, зараховуються, як відсоток від вартості Автомобіля.

  2.7    У випадку, якщо Повний внесок сплачено в розмірі, який не відповідає Поточній ціні Автомобіля, дійсній на момент сплати, Учасник, який вже одержав Право на отримання Автомобіля, зобов'язаний сплатити недоплачену частину внеску протягом строку дії Графіка внесків за першою вимогою АВТО ПРОСТО. Учасник, який ще не одержав Право на отримання Автомобіля, зобов'язаний сплатити недоплачену частину внеску до моменту передачі Автомобіля.

  Стаття 3. АВАНСОВІ ВНЕСКИ. ДОСТРОКОВЕ ЗАВЕРШЕННЯ ГРАФІКУ ВНЕСКІВ

  3.1    Учасник має право за власним бажанням сплачувати авансові внески в будь-який момент дії Графіка внесків. Авансовий внесок складається з Цілого Чистого внеску, щомісячного Внеску в оплату Страхового платежу та щомісячного Внеску в оплату послуг.

  3.2    Розмір Авансових внесків розраховується відповідно до Поточної ціни Автомобіля, дійсної на момент оплати. Сплачені Авансові внески використовуються для послідовного скасування Повних Внесків за Графіком внесків у зворотньому порядку, починаючи з останнього Повного внеску. Після того, як Учасник набуде Право на отримання Автомобіля через один із механізмів, передбачених Угодою, він може одноразово письмово звернутися з проханням повернути його первісний Графік внесків, і розподілити сплачені Авансові внески на всі наступні Повні внески з метою пропорційного зменшення розміру внесків, які залишаються до завершення Графіку внесків. У разі отримання АВТО ПРОСТО такого звернення, за згодою останнього, Учаснику буде письмово повідомлено про застосування передбаченого цим пунктом механізму.

  Стаття 4. НАДАННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЯ. ЧИСТИЙ ФОНД

  4.1    Кожний Учасник, який належним чином виконує свої зобов'язання за даною Угодою, отримує Автомобіль через механізми надання Права на отримання Автомобіля, передбачені в Угоді.

  4.2    АВТО ПРОСТО зобов'язується провести перший Асигнаційний акт у кожній групі в місяці, наступному за місяцем, в якому підлягає сплаті перший Повний внесок у групі. АВТО ПРОСТО може прискорити дату проведення першого Асигнаційного акту, а також може проводити позачергові Асигнаційні акти. Наступні Асигнаційні акти проводяться щомісяця. АВТО ПРОСТО зобов'язується вказувати місце, дату та час проведення Асигнаційних актів у рахунках, які щомісяця надсилаються Учасникам. Асигнаційні акти є відкритими для публіки, на них можуть бути присутні всі Учасники. Асигнаційний акт відбувається у присутності нотаріуса.

  4.3    У кожній групі щомісяця розподіляється така кількість Автомобілів, яку можливо придбати за рахунок Чистого Фонду групи.

  4.4    Для визначення порядку надання Учасникам Права на отримання Автомобіля застосовуватимуться наступні механізми: Накопичення внесків (див. механізм у Статті 5), Пропозиція Авансових внесків (див. механізм у Статті 6).

  4.5    На щомісячному Асигнаційному акті Право на отримання першого Автомобіля в групі надається через механізм Накопичення внесків, другого - через механізм Пропозиції Авансових внесків, і у такий самий спосіб далі почергово. Якщо за рахунок Чистого Фонду групи у відповідному місяці можливо придбати тільки один Автомобіль, Право на його отримання надається через механізм Накопичення внесків.

  4.6 АВТО ПРОСТО зобов'язується повідомити Учасника про надання Права на отримання Автомобіля та повідомити адресу офісу, в якому він має з'явитися для оформлення документів для передачі Автомобіля, протягом строку, встановленого АВТО ПРОСТО.

  Стаття 5. НАДАННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЯ ЧЕ¬РЕЗ МЕХАНІЗМ НАКОПИЧЕННЯ ВНЕСКІВ

  5.1    Право на отримання Автомобіля через механізм Накопичення внесків (надалі - системи балів) одержує Учасник, який має найбільшу загальну кількість балів відповідно до даних АВТО ПРОСТО на останній день попереднього перед Асигнаційним актом місяця.

  5.2    Для визначення кількості балів кожного Учасника будуть враховуватись внески, сплачені з початку функціонування групи. При цьому кожний сплачений Повний внесок, до складу якого входить Цілий Чистий внесок або Авансовий внесок, відповідає 2 (двом) балам, а кожний сплачений Повний внесок, до складу якого входить Половинний Чистий внесок, відповідає 1 (одному) балу. Якщо 2 (двоє) або більше Учасників матимуть рівну кількість балів у певній групі, АВТО ПРОСТО надасть Право на отримання Автомобіля Учаснику, номер Угоди якого є меншим.

  Стаття 6. НАДАННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЯ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ПРОПОЗИЦІЇАВАНСОВИХ ВНЕСКІВ

  6.1    Через механізм Пропозиції Авансових внесків Право на отримання Автомобіля одержує Учасник, який пропонує найбільшу кількість Авансових внесків.

  6.2    Пропозиція Авансових внесків включає: вже сплачені Авансові внески та Авансові внески, які Учасник пропонує сплатити, і які підлягатимуть до сплати лише у випадку одержання Права на отримання Автомобіля на даному Асигнаційному акті.

  6.3    3 метою збереження конфіденційного характеру пропозиції, Учаснику необхідно надіслати її АВТО ПРОСТО в закритому конверті. На конверті має бути зазначено: «ПРОПОЗИЦІЯ АВАНСОВИХ ВНЕСКІВ», номери Угоди, групи та порядковий номер в групі, дата проведення Асигнаційного акту, на який подано дану пропозицію. Всередині конверта Учасник має продублювати ці дані та зазначити кількість запропонованих внесків, а саме: кількість вже сплачених Авансових внесків (за наявності) та Авансових внесків, що пропонуються до сплати у випадку перемоги пропозиції Учасника. Якщо ця пропозиція перемагає, Учасник має сплатити кількість запропонованих і ще не сплачених Авансових внесків, розрахованих відповідно до Поточної ціни Автомобіля, дійсної на момент проведення Асигнаційного акту. Пропозиція вважатиметься дійсною за умови наявності підпису Учасника (якщо Учасник юридична особа, - підпис завіряється печаткою).

  6.4    Учасник має право подати свою пропозицію в центральному офісі АВТО ПРОСТО до моменту закриття офісу в попередній пе¬ред Асигнаційним актом день, якщо Асигнаційний акт відбуваєть¬ся в м. Києві, і за 2 (два) робочих дня, якщо він відбуватиметься за межами м. Києва. Також Учасник має право подати чи відкликати свою пропозицію на Асигнаційному акті до моменту, коли буде оголошено про його початок. Відкликання пропозиції здійсню¬ється Учасником шляхом подання письмової заяви Адміністрації АВТО ПРОСТО.

  6.5    Право на отримання Автомобіля буде надано Учаснику, який в своїй групі зробив пропозицію з найбільшою кількістю Авансових внесків. Якщо 2 (два) або більше Учасників зробили однакові про¬позиції Авансових внесків АВТО ПРОСТО зобов'язується надати Право на отримання Автомобіля Учаснику, номер Угоди якого є меншим.

  Стаття 7. ВИБІР МОДЕЛІ АВТОМОБІЛЯ

  7.1    Учасник, якому вже надано Право на отримання Автомобіля, має право звернутися з проханням надати будь-яку марку та/або модель, що відрізняється від марки та/або моделі Автомобіля, зазначеної в Додатку №1, із модельного ряду, запропонованого Постачальником для системи АвтоТак. У цьому випадку АВТО ПРОСТО залишає за собою право прийняти або відхилити такий запит в залежності від можливостей Постачальника.

  7.2      Якщо обрана Учасником марка та/або модель коштує дорожче, ніж модель Автомобіля, зазначена в Додатку №1, Учасник зобов'язаний одноразовим платежем сплатити різницю їх Поточної ціни у відповідному місяці до моменту отримання Автомобіля. В подальшому такий Учасник повинен сплачувати майбутні Повні внески відповідно до Поточної ціни Автомобіля, вказаного в Додатку №1 до Угоди.

  7.3 Якщо обрана Учасником марка та/або модель коштує дешевше, ніж модель Автомобіля, зазначена в Додатку №1 до Угоди, Учасник може зробити вибір із наступного: 1) Зарахувати різницю між цінами Автомобілів для послідовного скасування несплачених Повних внесків, які передбачені Графіком внесків цього Учасника, у зворотньому порядку, починаючи з останнього Повного внеску. В подальшому такий Учасник повинен сплачувати майбутні Повні внески відповідно до Поточної ціни Автомобіля, вказаного в Додатку №1 до Угоди. Якщо зарахування різниці скасує сплату всіх Повних внесків Учасника, і залишиться грошове сальдо на користь Учасника, АВТО ПРОСТО зобов'язується повернути Учаснику таке сальдо протягом ЗО (тридцяти) банківських днів від дати надання ним банківських реквізитів для перерахування відповідної суми. 2) Зарахувати різницю між цінами Автомобілів, розподіливши її на всі наступні несплачені Повні внески з метою пропорційного зменшення розміру Повних внесків, які залишаються до завершення Графіку внесків.
      
  Стаття 8. ПЕРЕДАЧА АВТОМОБІЛЯ

  8.1    АВТО ПРОСТО зобов'язується надіслати Постачальнику Замовлення на передачу Автомобіля Учаснику протягом 5 (п'яти) робочих днів після того, як Учасник, який одержав Право на отримання Автомобіля, здійснить відповідні платежі, і АВТО ПРОСТО затвердить оформлення документів на отримання Автомобіля. Відповідно до угоди між АВТО ПРОСТО та Виробником та/або Імпортером та/або Дистриб'ютором, останній протягом ЗО (тридцяти) календарних днів з дня отримання Замовлення повинен передати Автомобіль Учаснику, який одержав Право на отримання Автомобіля.

  8.2    Учасник, якому надано Право на отримання Автомобіля, має право одержати Автомобіль у зазначений термін, якщо він на момент такого одержання належно виконує свої зобов'язання та попередньо виконав наступні вимоги:

  8.2.1 В строк, встановлений АВТО ПРОСТО, сплатив наступні платежі та виконав наступні дії відповідно до кожного випадку:

  8.2.1.1    Учасник, якому Право на отримання Автомобіля було надано за механізмом Пропозиції Авансових внесків, сплатив внески, запропоновані досилати, протягом 5(п'яти) банківських днів з моменту одержання повідомлення від АВТО ПРОСТО про надання йому Права на отримання Автомобіля.

  8.2.1.2    Сплатив Плату за Право на отримання Автомобіля, яка є незмінним відсотком, встановленим у Додатку №1 до Угоди, від поточної Ціни Автомобіля, дійсної на момент проведення Асигнаційного акту, яка має бути сплачена протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту одержання повідомлення АВТО ПРОСТО Учасника про надання йому Права на отримання Автомобіля.

  8.2.1.3    Сплатив різницю в ціні моделей автомобілів у випадку, якщо Учасник обрав дорожчу за визначену в Угоді модель.

  8.2.1.4    Гарантії. Гарантії повинні забезпечити належне функціонування системи та придбання Автомобіля всіма Учасниками. Учасник, який одержав Право на отримання Автомобіля, повинен надати визначені АВТО ПРОСТО засоби забезпечення своїх зобов'язань щодо повної оплати платежів, передбачених Угодою (дапі «Гарантії»). Ці Гарантії повинні забезпечувати АВТО ПРОСТО сплату Учасником системи усіх заборгованих несплачених за Угодою внесків. На розсуд АВТО ПРОСТО, такими Гарантіями мають бути:

  -    договір застави Автомобіля,
  -    порука одного або двох поручителів, платоспроможність яких підтверджена,
  -    банківська гарантія,
  -    інші гарантії, передбачені чинним законодавством.

  В разі, якщо надані Учасником Гарантії не відповідатимуть вимогам АВТО ПРОСТО та/або будуть недостатніми для забезпечення платіжних зобов'язань за Угодою, АВТО ПРОСТО має право відмовити у передачі Автомобіля та анулювати Право на отримання Автомобіля. В такому випадку, Плата за Право на отримання Автомобіля Учаснику не відшкодовується.

  8.2.1.5    Сплатив усі податки/мита та/або інші витрати, необхідні для реєстрації Автомобіля та оформлення Гарантій.

  8.2.1.6    Підписав Додаток №3, в якому відображено стан розрахунків Учасника за Угодою, на момент одержання Права на отримання Автомобіля.

  8.3    Учасник зобов'язаний укласти договір застави Автомобіля не пізніше ніж протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з метою забезпечення своїх платіжних зобов'язань за Угодою.

  8.4    Учасник та його гаранти або поручителі повинні на вимогу АВТО ПРОСТО надати документи, які підтверджують їх місце проживання та доходи.

  8.5    Реєстрація Автомобіля та оформлення Гарантій може здійснюватися, за розсудом АВТО ПРОСТО, представником АВТО ПРОСТО від імені Учасника на підставі оформленого належним чином доручення.

  8.6    АВТО ПРОСТО повідомить Учасника про передачу йому Автомобіля в місці, визначеному АВТО ПРОСТО, а Учасник зобов'язаний отримати Автомобіль протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня повідомлення його АВТО ПРОСТО. У випадку неотримання Учасником Автомобіля протягом вказаного строку, починаючи з 16-го (шістнадцятого) дня, Учасник повинен сплачувати всі витрати по зберіганню Автомобіля.

  8.7    Учасник здійснює вибір Автомобіля після ознайомлення з його технічними та якісними характеристиками, гарантійним строком та іншими умовами, контроль над якими здійснюється Виробником та/або Імпортером та/або Дистриб'ютором і не покладається на АВТО ПРОСТО.

  8.8    Якщо Учасник не виконає вимоги п.8.2, 8.3, 8.4, 8.5 цієї Статті протягом 35 (тридцяти п'яти) календарних днів з дати надання йому Права на отримання Автомобіля, АВТО ПРОСТО може анулювати останнє, і Плата за Право на отримання Автомобіля такому Учаснику не повертається. При наступному наданні Права на отримання Автомобіля Учасник зобов'язаний виконати вимоги цієї Статті повторно в повному обсязі.

  Стаття 9. ЗАМІНА, ПРИПИНЕННЯ ВИПУСКУ АБО ПРИПИНЕННЯ ПРОДАЖУ МАРКИ ТА/АБО МОДЕЛІ АВТОМОБІЛЯ, ЗАЗНАЧЕНИХ В УГОДІ

  9.1    Якщо протягом строку дії Угоди, Постачальник здійснить заміну або припинить імпортувати або виробляти, або продавати марку та/або модель Автомобіля, зазначених в Додатку №1 до Угоди, АВТО ПРОСТО зобов'язується здійснити заміну шляхом застосування Поточної ціни нової марки та/або моделі для розрахунку складових Повного внеску для всіх учасників групи і така нова марка та/або модель буде передаватися Учасникам, які не отримали попередню модель/марку. Якщо Поточна ціна нової марки та/або моделі Автомобіля є щонайбільше на 10% вищою за останню відому Поточну ціну Автомобіля, нова Поточна ціна буде дійсною для розрахунку Повного внеску, який мають сплачувати всі Учасники групи.   

  9.2    Якщо Поточна ціна нової марки та/або моделі Автомобіля більш ніж на 10% перевищує останню відому Поточну ціну Автомобіля, зазначеного в Додатку №1 до Угоди, застосовується наступний механізм:

  а)    Учасники, які ще не одержали Автомобіль, сплачуватимуть кожен наступний Повний внесок у розмірі у відсотках, який збільшиться на різницю в Ціні зазначених моделей, поділену на загальну кількість несплачених Повних внесків відповідно до Графіка внесків, і Поточна ціна для його розрахунку буде пропорційно змінюватися відповідно до зміни Поточної ціни нової марки та/або моделі Автомобіля;

  б)    Розмір у відсотках кожного наступного Повного внеску Учасника, який вже отримав Автомобіль, не змінюватиметься, а Поточна ціна для його розрахунку буде пропорційно змінюватися відповідно до зміни Поточної ціни нової марки та/або моделі Автомобіля.

  9.3    Якщо різниця в ціні зазначених моделей перевищує 20%, Учасник, який ще не одержав Автомобіль, має право достроково розірвати Угоду без сплати Відступного за відмову від Угоди.

  9.4    3 метою виконання передбаченого цією статтею механізму різниця в Ціні Автомобілів розраховується одноразово у процентному відношенні, виходячи з Поточної ціни Автомобіля, вказаного вДодатку№1 до Угоди, що діяла на момент проведення останньо¬го Асигнаційного акту, на якому надавалося Право на отримання такого Автомобіля, і з Поточної ціни нової марки та/або моделі, що діє в наступному за вказаним Актом місяці.

  9.5    АВТО ПРОСТО може приймати інші рішення, що належним чином захищатимуть інтереси Учасників, які входять до складу групи.
  Зміна або припинення випуску та/або продажу та/або імпортування базової комплектності моделі Автомобіля (модифікації), зазначеної у Додатку №1, не є підставою для застосування положень цієї Статті. В цьому випадку для розрахунку Повних внесків за Угодою буде застосовано Поточну ціну Моделі (модифікації) Автомобіля, вказаного у Додатку №1, яка буде найдешевшою, найширшого вжитку з найменшим числом споживчих властивостей та буде визначена базовою комплектністю моделі Автомобіля у певний період строку дії Угоди

  Стаття 10. СТРАХУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ

  10.1    3 моменту отримання Автомобіля Учасник зобов'язується сплачувати разом із щомісячним Повним внеском Внесок зі страхування Автомобіля, який перераховується відповідній страховій компанії згідно з Договором страхування, укладеним АВТО ПРОСТО від імені Учасника на підставі повноважень, наданих Угодою. Розмір Внеску зі страхування Автомобіля вказано в страховому полісі (сертифікаті), що надсилається кожному Учаснику системи страховою компанією. Договір страхування Автомобіля укладається на строк, який починається з моменту отримання Автомобіля Учасником та припиняється після повного виконання Учасником зобов'язань за Угодою.

  10.2    Учасник погоджується, що Вигодонабувачем за Договором страхування Автомобіля у разі настання страхового випадку, пов'язаного з викраденням або повним знищенням Автомобіля, призначається АВТО ПРОСТО, що отримує страхове відшкодування в межах суми, розмір якої не перевищує розміру заборгованості Учасника, що залишається до завершення його Графіка внесків.

  10.3    Сплата внесків зі страхування Автомобіля є зобов'язанням Учасника. Внески зі страхування Автомобіля підлягають сплаті в той самий строк, що і Чистий внесок, Внесок в оплату послуг та Внесок в оплату Страхового платежу. Несплата 2 (двох) внесків підряд або 4 (чотирьох) внесків вибірково зі страхування Автомобіля є підставою для вимоги АВТО ПРОСТО щодо сплати Учасником одноразовим платежем всіх несплачених внесків згідно з Графіком внесків.

  Стаття 11. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

  11.1    3 метою забезпечення безперервного функціонування системи АвтоТак, АВТО ПРОСТО укладає від імені Учасника договір страхування, предметом якого є майнові інтереси, пов'язані з життям Учасника. На страхування не приймаються та не сплачують відповідні внески особи, віком старше 55 (п'ятдесяти п'яти) років; особи, що страждають на тяжкі нервові захворювання, або психічно хворі; інваліди 1 -3 груп, інваліди дитинства, особи, визнані у встановленому законодавством порядку недієздатними.

  11.2    Учасник погоджується, що Вигодонабувачем за Договором страхування є АВТО ПРОСТО.

  11.3    Страхова сума встановлюється у розмірі заборгованості Учасника за Угодою і включає всі несплачені Чисті внески та Внески в оплату послуг, а також Плату за Право на отримання Автомобіля, в разі, якщо Учасник ще не отримав Автомобіль.

  11.4    У випадку смерті Учасника, який ще не отримав Автомобіль, і який виконував усі свої зобов'язання за Угодою, АВТО ПРОСТО, за умови отримання страхового відшкодування від страхової компанії та всіх необхідних нотаріально завірених документів щодо Права на спадщину, надасть Право на отримання Автомобіля через механізм Накопичення внесків на Асигнаційному акті, та спадкоємцям Учасника буде переданий вільний від боргів Автомобіль.

  11.5    У випадку смерті Учасника, який отримав Автомобіль, і який виконував усі свої зобов'язання за Угодою, АВТО ПРОСТО, за умови отримання страхового відшкодування від страхової компанії, зарахує страхове відшкодування в якості оплати внесків, термін сплати яких ще не минув за Графіком внесків, звільняючи від грошових зобов'язань за Угодою спадкоємців Учасника системи.

  11.6    Свідоцтво про смерть Учасника має надійти до АВТО ПРОСТО від осіб, які мають намір прийняти спадщину після померлого Учасника, протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати смерті. В разі порушення вказаного терміну, документи до розгляду не приймаються і страхове відшкодування страховою компанією не сплачується. В такому випадку, Чисті внески сплачені Учасником, який не отримав Автомобіль і не розірвав Угоду до моменту смерті, повертаються спадкоємцям, без вирахування Відступного на користь АВТО ПРОСТО, згідно з Свідоцтвом про Право на спадщину на умовах Статті 13 п. 13.4.1 цих Правил.

  11.7    У випадку, якщо смерть Учасника сталася з причин, за яких виключена відповідальність страхової компанії і страхове відшкодування не сплачено, будуть застосовані наступні процедури:

  а)    Якщо Учасник не отримав Автомобіль і Угода не була розірвана на момент смерті Учасника, сплачені Учасником Чисті внески повертаються спадкоємцям без вирахування Відступного на користь АВТО ПРОСТО згідно з Свідоцтвом про Право на спадщину на умовах Статті 13 п. 13.4.1 цих Правил.

  б)    У випадку, якщо Учасник отримав Автомобіль, спадкоємці зобов'язані сплатити заборгованість за Угодою відповідно до чинного законодавства за першою вимогою АВТО ПРОСТО.

  Стаття 12. ПЕРЕДАЧА ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКІВ ЗА УГОДОЮ

  12.1    Учасник має право передати свої права та обов'язки за Угодою іншій особі. Учасник, що передає права та обов'язки за Угодою, та особа, що їх приймає (Правонаступник), мають повідомити про це АВТО ПРОСТО, заповнивши та підписавши бланк-повідомлення, визначеної АВТО ПРОСТО форми, який АВТО ПРОСТО надасть йому з цією метою.

  12.2    Правонаступник зобов'язаний укласти нову Угоду з АВТО ПРОСТО.

  12.3    Якщо за Угодою вже було надано Право на отримання Автомобіля, і Учасник, що передає права та обов'язки, вже отримав Автомобіль, Правонаступник повинен надати всі необхідні Гарантії, передбачені Угодою. В разі, якщо Правонаступник не зможе довести свою платоспроможність, АВТО ПРОСТО має право не дати згоду на передачу прав та обов'язків за Угодою, за якою вже було передано Автомобіль.

  12.4    Правонаступник приймає на себе зобов'язання сплатити податки/мита та збори, що підлягають сплаті для проведення даної передачі та для перереєстрації Автомобіля у відповідних органах.

  12.5    Після підписання документів про передачу прав та обов'язків за Угодою та їх реєстрації в АВТО ПРОСТО, Правонаступник користується всіма правами та несе всі зобов'язання, що належали Учаснику, який їх передає.

  Стаття 13. РОЗІРВАННЯ УГОДИ.ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

  13.1    Учасник, який ще не отримав Автомобіль, має право розірвати Угоду за власним бажанням, про що має повідомити АВТО ПРОСТО у письмовій формі.

  13.2    Учасник уповноважує АВТО ПРОСТО щомісяця здійснювати відрахування в розмірі 5% від кожного сплаченого Чистого внеску до Фонду для повернення коштів.

  13.3    Сума Чистих внесків, що підлягає поверненню, розраховується відповідно до Поточної ціни Автомобіля, дійсної в місяці, коли такий Учасник повідомив АВТО ПРОСТО про розірвання Угоди, за вирахуванням Відступного за відмову від Угоди у розмірі 2 (двох) Цілих Чистих внесків.

  13.4    Із Фонду для повернення коштів АВТО ПРОСТО повертає Чисті внески, дотримуючись наступних пріоритетів:

  13.4.1 В першу чергу повертаються кошти Учаснику, який розірвав Угоду з причини отримання ним інвалідності або смерті свого подружжя, або набуття Учасником статусу безробітного, належним чином засвідченого Державним центром зайнятості, який надав АВТО ПРОСТО необхідні підтверджуючі документи та на момент виникнення однієї із вищезазначених обставин належним чином виконував зобов'язання за Угодою. Статус безробітного розглядається як пріоритет для повернення Чистих внесків за умови, що на момент підписання Угоди Учасник мав офіційну роботу відповідно до записів у трудовій книжці, і статус безробітного було надано Учаснику не пізніше, ніж через 4 (чотири) місяці після звільнення з останнього місця роботи відповідно до записів у трудовій книжці. Учасник має надати відповідні документи протягом ЗО (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення таких обставин. За вимогою АВТО ПРОСТО Учасник зобов'язується надавати документи, які підтверджують виникнення вищезазначених обставин. Учасник уповноважує АВТО ПРОСТО звертатися із запитами до відповідних органів та/або установ з метою встановлення обставин, на які посилається Учасник. За підтверджених обставин згідно з цим пунктом, Учаснику повертаються сплачені Чисті внески без вирахування Відступного.

  13.4.2    В наступну чергу повертаються Чисті внески тим Учасникам, які розірвали Угоду, не посилаючись на обставини, викладені в попередньому пункті. При цьому, пріоритет у групі надається тому Учаснику, який першим подав письмову заяву про розірвання Угоди, а в разі, коли такі заяви було подано одночасно кількома Учасниками, пріоритет надається Учаснику, номер Угоди якого є меншим.
   

  13.4.3    Потім повертаються Чисті внески тим Учасникам, які не одержали Право на отримання Автомобіля і з якими АВТО ПРОСТО розірвало Угоду. Повернення сплачених Чистих внесків, після вирахування Відступного, таким Учасникам відбувається у розмірі, який розраховується відповідно до Поточної ціни Автомобіля, дійсної в місяці, коли АВТО ПРОСТО повідомило Учасника про розірвання Угоди.

  13.5    Сторони погодили, якщо у Фонді для повернення коштів залишається сума коштів, якої не вистачає для повернення у повному розмірі Учаснику, який розірвав Угоду або з яким Угоду розірвано АВТО ПРОСТО, і який є наступним відповідно до порядку пріоритетів, то АВТО ПРОСТО повертає йому ці кошти частково за рахунок наявних коштів Фонду для повернення коштів, а решту - за рахунок наступних надходжень коштів до Фонду для повернення коштів.

  13.6    Сторони погодили, якщо у Фонді для повернення коштів наявні кошти, але немає Учасників, яким мають бути повернуті кошти, АВТО ПРОСТО додає ці кошти до Чистого Фонду.

  13.7    3 метою забезпечення стабільного функціонування групи Учасників, АВТО ПРОСТО має право здійснити заміну тих Учасників, що розірвали Угоду або Учасників, з якими Угоду розірвано АВТО ПРОСТО, новими Учасниками.

  13.8    Якщо Учасник виявить бажання розірвати Угоду та відмови¬тись від подальшої участі в системі АвтоТак протягом 7 (семи) календарних днів віддати підписання Угоди, такому Учаснику повертається вся сума коштів, внесена ним на рахунок АВТО ПРОСТО. Протягом зазначених 7 (семи) днів Учасник зобов'язаний пись¬мово повідомити про розірвання Угоди шляхом подання заяви в центральний офіс АВТО ПРОСТО, який розташований за адресою: вул. Воровського, 24, корп. 1, 3-й поверх, Київ, 01601. В зазначеній заяві має бути чітко повідомлено про рішення Учасника щодо розірвання підписаної Угоди, викладено прохання про по¬вернення коштів, сплачених ним на момент подання заяви, та повідомлено власні банківські реквізити, за якими АВТО ПРОСТО має повернути сплачені кошти. Разом із заявою про розірван¬ня Угоди Учасник зобов'язаний надати копію підписаної Угоди та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. За таких умов АВТО ПРОСТО здійснює повернення коштів протягом 15 (п'ятна
  Категория: Договор "АВТОТАК" | Добавил: Александр (14.03.2010)
  Просмотров: 9698 | Теги: сроки, договор, автомобиль, АВТОТАК, получения


  Все права защищены. Использование материалов сайта только с письменного разрешения автора сайта.

  Автор сайта Александр Партала © 2018 |