Вторник, 13.11.2018, 05:07

Приветствую Вас Гость

  Слушать АВТО-ВАЛЬС
  Категории раздела
  Договор "АВТОТАК"
  В этом разделе Вы можете ознакомиться с договором и правилами функционирования системы "АВТОТАК", с комментариями и пояснениями эксперта.

  Про АВТОТАК

  Про "АВТОТАК"
  РЕЛИЗ ТМ "АВТОТАК" 

  Про "АВТОТАК"
  КАК КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ В УКРАИНЕ? 

  Про "АВТОТАК"
  АВТОТАК - "ПИРАМИДА" ИЛИ КРЕДИТ? 

  ПОЛЕЗНОСТИ
  КАКИМ БУДЕТ КРЕДИТОВАНИЕ -2010 

  Про "АВТОТАК"
  КОМУ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ МАШИНУ В «АВТОТАК»? 

  Про "АВТОТАК"
  ИСТОРИЯ "АВТОТАК". ВСЕ ТАК ПРОСТО... 

  Про "АВТОТАК"
  АВТОТАК - ВИДЕО. Репортаж на ICTV 

  Про "АВТОТАК"
  РЕПОРТАЖ НА "ПЕРВОМ АВТОМОБИЛЬНОМ КАНАЛЕ" 

  Про АВТОМОБИЛИ
  НОВЫЙ Chevrolet Aveo! ПЕРВЫЕ СНИМКИ МОДЕЛИ 2012 ГОДА. 

  Про "АВТОТАК"
  Как ведут себя клиенты АВТОТАК и откуда берутся негативные отзывы? 
  Поиск
  ПОЛЮБУЙТЕСЬ!
  Форма входа
  Логин:
  Пароль:
  Друзья сайта
  Статистика
  Главная » Статьи » Договор "АВТОТАК"

  ДОГОВОР "АВТОТАК"

  Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО», надалі «АВТО ПРОСТО» або «Товариство», в особі ______________(посада)__________________прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі Довіреності, та громадянин/юридична особа_________________________надалі - Учасник системи, особисті дані якого зазначені у Додатку №1 до даної Угоди, надалі разом поіменовані як «Сторони», уклали цю Угоду про наступне:

  Обратите внимание! Консультант "АВТОТАК", который от имени компании подписывает с Вами договор, должен иметь доверенность на право подписи. Вы имеете право попросить показать Вам ее.


  Стаття 1
  Предметом цієї Угоди є надання Учаснику послуг системи АвтоТак, спрямованих на придбання Автомобіля. Угода укладається шляхом підписання Сторонами Угоди, Додатку №1 та Додатку №2, які є невід'ємними частинами Угоди. Терміни, що використовуються в Угоді та системі АвтоТак, визначаються в Додатку №2 до Угоди.

  Обратите внимание! Деятельность "АВТОТАК" направлена на приобретение Вами АВТОМОБИЛЯ. Не кредитование, а именно "услуги по приобретению автомобиля". В приложении №1 указываются данные клиента, а также цена и название автомобиля. В приложение №2 очень подробно описаны все правила функционирования "АВТОТАК", в том числе условия получения автомобиля и расчет ежемесячных взносов.  


  Стаття 2
  АВТО ПРОСТО є товариством, що надає послуги, предметом яких є придбання автомобілів Учасниками через систему придбання в групах АвтоТак. АВТО ПРОСТО гарантує надання Учаснику Права на отримання Автомобіля за умови виконання Учасником всіх зобов'язань, передбачених Угодою.

  Обратите внимание! АВТОТАК гарантирует получение автомобиля, при условии, что Вы выполняете все условия контракта!


  Стаття З
  АВТО ПРОСТО зобов'язується надавати Учаснику системи наступні послуги в порядку та строки, визначені Угодою, включаючи, але не обмежуючись:
  - Включення Учасника до системи АвтоТак шляхом підписання
  даної Угоди;
  - Формування груп Учасників для придбання Автомобіля;
  - Включення Учасника до групи для придбання Автомобілів;
  - Організація та створення умов для придбання Автомобілів Учасниками системи;
  - Здійснення оплати Автомобіля Виробнику, Імпортеру чи Дистриб'ютору за рахунок коштів, сплачених Учасниками системи, наумовах Угоди;
  - Забезпечення отримання Автомобіля Учасником системи згідно з умовами Угоди;
  - Здійснення адміністративних процедур, необхідних для передачі Автомобіля Учаснику системи, який одержав Право на отримання Автомобіля;
  - Формування Фонду для повернення коштів;
  - Приймання та перерахування страхових платежів відповідній страховій компанії;
  - Адміністрування групи, до складу якої входить Учасник системи, протягом всього строку її існування;
  - Надання всіх послуг, визначених в Угоді та Додатках до неї;
  - Вчинення всіх інших дій, спрямованих на придбання Учасником Автомобіля через Систему.

  Обратите внимание! В этой статье перечисленны все услуги, которые предоставляет "АВТОТАК" клиенту, связанные с передачей ему автомобиля. Детали станут Вам понятны после изучения приложения №2.


  Стаття 4
  Учасник має наступні права, визначені Угодою, включаючи, але не обмежуючись:
  - Право приймати участь в Асигнаційних актах, організованих АВТО ПРОСТО;
  - Право вибору моделі або марки Автомобіля згідно з можливостями Постачальника;
  - Право сплачувати Авансові внески відповідно до положень Угоди;
  - Право розірвати Угоду до моменту отримання Автомобіля;
  - Право передачі третім особам прав та обов'язків за Угодою;
  - Право отримувати інформацію щодо функціонування групи, до якої належить Учасник.

  Обратите внимание! Чтобы лучше понимать ценность Ваших прав по договору, желательно сначала ознакомиться с приложением №2.


  Стаття 5 
  Учасник зобов'язується виконувати зобов'язання, передбачені Угодою, в порядку та строки, визначені Угодою, включаючи, але не обмежуючись:
  - Сплатити Вступний внесок при укладанні Угоди;
  - Сплатити Плату за Право на отримання Автомобіля при наданні такого Права;
  - Щомісячно сплачувати Повні внески;
  - Сплачувати Внески зі страхування Автомобіля після отримання Автомобіля;
  - Отримати Автомобіль за умови виконання зобов'язань, встановлених Угодою;
  - Підписати відповідний двосторонній акт, що свідчить про виконання зобов'язань за Угодою;
  - За вимогою АВТО ПРОСТО надавати копії квитанцій про оплату внесків за Угодою.

  Обратите внимание! В этом пункте перечисленны Ваши обязательства перед "АВТОТАК". При условии их выполнения, компания обязуется выполнить все свои обязательства, в том числе передать Вам автомобиль.


  Стаття 6
  Учасник системи уповноважує та доручає АВТО ПРОСТО укласти від його імені договір страхування життя та договір страхування Автомобіля.

  Обратите внимание! Для Вашего удобства, компания от Вашего имени оформляет страховые договора. Подробности в приложении №2. 


  Стаття 7
  Угода набирає чинності з моменту її підписання обома Сторонами й діє до моменту виконання обома Сторонами всіх зобов'язань, передбачених Угодою.

  Обратите внимание! Стандартная статья любых договоров :-)


  Стаття 8
  Ця Угода може бути змінена лише за згодою Сторін шляхом укладання Додаткової Угоди.

  Обратите внимание! Очень важная статья! Компания не имеет права, без Вашего согласия менять условия договора, в том числе размер процентных ставок.


  Стаття 9
  Угоду укладено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

  Обратите внимание! Стандартная статья любых договоров :-)


  Стаття 10
  Підписання цієї Угоди та Додатків до неї є свідченням факту ознайомлення, розуміння Сторонами та згоди Сторін з усіма визначеннями, умовами та змістом Угоди та Додатків до неї. Якщо Учасник системи одружений(-а), цим він (вона) заявляє, що має згоду іншого з подружжя на укладення цієї Угоди.


  Учасник заявляє, що отримав усі коректно викладені пояснення від представника АВТО ПРОСТО, уважно прочитав та зрозумів Угоду та Додатки до неї, що засвідчує своїм підписом.

  Обратите внимание! Собственно в этот момент, Вы как раз ознакамливаетесь с договором :-) Что касается супругов, это связано с требованиями Украинского законодательства. 

  Заява про стан здоров'я
  Я, ________________заявляю, що не хворію на захворювання, які можуть становити загрозу для мого здоров'я і життя.


  Учасник системи_________________

  Обратите внимание! Под данным заявлением ставят подпись только клиенты до 55 лет (по условиям, приобрести автомобиль может каждый кому не исполнилось 68 лет), не имеющие инвалидности. Если Вам большее 55 лет, или Вы имеете группу инвалидности, или Вы действуете от имени юридического лица (любой организации), Вы можете сэкономить некоторую сумму на оплате страхования жизни.


  СМОТРЕТЬ СТРАНИЦУ ДОГОВОРА ПОЛНОСТЬЮ 

  Категория: Договор "АВТОТАК" | Добавил: Александр (13.02.2010)
  Просмотров: 11572 | Теги: договор АВТОТАК, купить машину в Харькове, покупка автомобиля


  Все права защищены. Использование материалов сайта только с письменного разрешения автора сайта.

  Автор сайта Александр Партала © 2018 |